ประกาศผลสอบรอบแรก ภาคปฏิบัติ การคัดเลือกทหารกองประจำการเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๓ (NEW)

Release Date : 18-06-2020 14:26:51

ประกาศผลสอบรอบแรก ภาคปฏิบัติ การคัดเลือกทหารกองประจำการเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๓ [คลิกเพื่อดาวโหลด]