ประกาศกำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบจัดอันดับคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๔(NEW)

Release Date : 10-06-2020 10:00:54

กำหนดการสอบ รายชิ่อและหมายเลขสอบ ทหารกองประจำการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ปี งป.๖๔ [ดาวน์โหลดเอกสาร]

กำหนดการสอบ รายชิ่อและหมายเลขสอบ อาสาสมัครทหารพราน กรม ทพ.นย.บรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ปี งป.๖๔ [ดาวน์โหลดเอกสาร]