กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศจ่าเอกเป็นพันจ่า ประจำปี ๒๕๖๓ (NEW)

Release Date : 27-04-2020 12:30:27

กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศจ่าเอกเป็นพันจ่า ประจำปี ๒๕๖๓ (NEW) [ดาวน์โหลดเอกสาร]