ประกาศ การรับสมัครทหารกองประจำการเพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุในตำแหน่งอัตรา นายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๔(NEW)

Release Date : 16-04-2020 11:57:31

การรับสมัครทหารกองประจำการเพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุในตำแหน่งอัตรา นายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๔ (NEW) [ดาวน์โหลดเอกสาร]

ตำราความรู้ในวิชาชีพพิเศษ วิชาเครื่องยนต์ [ดาวน์โหลดหนังสือ]

ตำราความรู้ในวิชาชีพพิเศษ วิชาไฟฟ้ารถยนต์ และการป้องกันน้ำ [ดาวน์โหลดหนังสือ]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม แผนกกำลังพล กองกำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร.๖๑๐๑๓