ประกาศ การรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานในส่วนของ นย. เพื่อคัดเลือกเข้ารับบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวนสังกัด กรมทหารพราน นย. งป.๖๔(NEW)

Release Date : 16-04-2020 11:18:02

การรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานในส่วนของ นย. เพื่อคัดเลือกเข้ารับบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวนสังกัด กรมทหารพราน นย. งป.๖๔ (NEW) [ดาวน์โหลดเอกสาร]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม แผนกกำลังพล กองกำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร.๖๑๐๑๓