กองกำลังนาวิกโยธินผสม คอบร้าโกลด์ 20 ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง จังหวัด จันทบุรี

Release Date : 06-03-2020 10:46:12
กองกำลังนาวิกโยธินผสม คอบร้าโกลด์ 20 ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง จังหวัด จันทบุรี

กองกำลังนาวิกโยธินผสม คอบร้าโกลด์ 20 ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง จังหวัด จันทบุรี  พลเรือตรี เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผู้บังคับกองพลนาวิกโยธิน เป็นประธานร่วมกับ LtCol.Lauren Shulz ผู้แทนนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และ Captain Anang Surahmat ผู้แทนกองทัพบกอินโดนีเซีย ในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชน ในการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 20 ณ โรงเรียนวัดตะเคียนทอง อำเภอ เขาคิชณกูฏ จังหวัด จันทบุรี โดยมี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานรับมอบ ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์20 ระดับกองทัพเรือ