ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน(ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้)(NEW)

Release Date : 14-11-2019 13:37:58

ประกาศเปิด รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน(ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้) [ดาวน์โหลดเอกสาร]