ประกาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Release Date : 31-10-2019 10:24:52

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน (อส.ทพ.นย.) รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (NEW) [ดาวน์โหลดเอกสาร]