ประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่น ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Release Date : 10-07-2019 14:10:38

ประกาศรับ สมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน รุ่น ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ดาวน์โหลดเอกสาร]