ขอแก้ไขประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกำลังพลเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวนประจำปี งป.๖๓(NEW)

Release Date : 24-06-2019 14:12:26

ขอแก้ไขประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกำลังพลเพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวนประจำปี งป.๖๓(NEW)[ดาวน์โหลดเอกสาร]