ประกาศสอบบรรจุจากพลทหารเป็นจ่าตรี อาสาสมัครทหารพรานชายเป็นจ่าตรี และอาสาสมัครทหารพรานหญิงเป็นจ่าตรีหญิง (NEW)

Release Date : 31-05-2019 14:23:40

การรับสมัครทหารกองประจำการเพื่อคัดเลือกเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๒๕๖๓ (NEW) [ดาวน์โหลดเอกสาร]
ตำราสอบ วิชาเครื่องยนต์ [ดาวน์โหลดเอกสาร]
ตำราสอบ วิชาไฟฟ้ารถยนต์ และการป้องกันน้ำ [ดาวน์โหลดเอกสาร]

การรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน(ชาย)ในส่วนของ นย.เพื่อคัดเลือกเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน สังกัด กรมทหารพรานนาวิกโยธิน ประจำปี งป.๒๕๖๓ (NEW) [ดาวน์โหลดเอกสาร]

การรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ(หญิง)ในส่วนของ นย.เพื่อคัดเลือกเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวนหญิง สังกัด กรมทหารพรานนาวิกโยธิน ประจำปี งป.๒๕๖๓ (NEW) [ดาวน์โหลดเอกสาร]