กำหนดตำแหน่งอัตราเปิดสอบเพิ่มเติมและแก้ไขตำแหน่งอัตราเปิดสอบที่ได้อนุมัติไว้แล้ว ของ นย.ประจำปี ๒๕๖๒(NEW)

Release Date : 24-05-2019 11:39:07

กำหนดตำแหน่งอัตราเปิดสอบเพิ่มเติมและแก้ไขตำแหน่งอัตราเปิดสอบที่ได้อนุมัติไว้แล้ว ของ นย.ประจำปี ๒๕๖๒ (NEW)[ดาวน์โหลดเอกสาร]