แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะชั้นยศพันจ่าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 17-05-2019 13:30:30

แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวในการสอบเลื่อนฐานะชั้นยศพันจ่าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ (NEW)[ดาวน์โหลดเอกสาร]