กำหนดการสอบวิชาชีพหลักและการปฏิบัติในการสอบนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และนาวาตรี ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 07-05-2019 15:13:42

กำหนดการสอบวิชาชีพหลักและการปฏิบัติในการสอบนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และนาวาตรี ประจำปี ๒๕๖๒[ดาวน์โหลดเอกสาร]