กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศพันจ่าเอกเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 17-04-2019 11:00:01

กำหนดการสอบและการปฏิบัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศพันจ่าเอกเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ (NEW)[ดาวน์โหลดเอกสาร]