กำหนดการสอบและการปฏิับัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศจ่าเอกเป็นพันจ่า ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 14-03-2019 17:19:13

กำหนดการสอบและการปฏิับัติในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศจ่าเอกเป็นพันจ่า ประจำปี ๒๕๖๒(NEW) [ดาวน์โหลดเอกสาร]