รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬานาวิกโยธิน และเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 13-03-2019 11:13:31
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬานาวิกโยธิน และเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬานาวิกโยธิน และเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒