พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งร้านกาแฟ Cafe Amazon

Release Date : 27-02-2019 15:14:55
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งร้านกาแฟ Cafe Amazon

พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งร้านกาแฟ Cafe Amazon ในรูปแบบสวัสดิการระหว่าง สวัสดิการภายใน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กับ บริษัทสานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและจ้างงานให้กับกำลังพลของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้รับบาดเจ็บ พิการทุพพลภาพจากการรบ ตลอดจนครอบครัว ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ณ ห้องชลยุทธโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒