รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บังคับการกรมการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๖๑)

Release Date : 13-12-2018 19:45:14
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บังคับการกรมการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๖๑)

นาวาเอก วันชัย จุลมนต์ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอก สิริชัย สิต ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บังคับการกรมการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๖๑) จำนวน ๕๙๒ นาย วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน พร้อมฟังบรรยายสรุป ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑