ประกาศผลการสอบคัดเลือก อาสาสมัครทหารพรานชาย,อาสาสมัครทหารพรานหญิง และทหารกองประจำการ พรรคเหล่านาวิกโยธิน เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุในตำแหน่งนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒

Release Date : 03-08-2018 15:42:53

ประกาศผลการคัดเลือกทหารกองประจำการเข้ารับบรรจุในอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๒

เอกสารประกอบประกาศ [ดาวน์โหลดเอกสาร]

 

ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครทหารพรานชายเข้ารับบรรจุในอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๒

เอกสารประกอบประกาศ [ดาวน์โหลดเอกสาร]

 

ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครทหารพรานหญิงเข้ารับบรรจุในอัตรานายทหารประทวน ประจำปี งป.๖๑ และ ๖๒

เอกสารประกอบประกาศ [ดาวน์โหลดเอกสาร]