ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานชาย,อาสาสมัครทหารพรานหญิง และทหารกองประจำการ พรรคเหล่านาวิกโยธิน เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุในตำแหน่งนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒(NEW)

Release Date : 01-06-2018 16:54:46

การรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุในตำแหน่งนายทหารประทวน สังกัด กรมทหารพราน นย. ประจำปี ๒๕๖๒[ดาวน์โหลดเอกสาร]

การรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุในตำแหน่งนายทหารประทวน สังกัด กรมทหารพราน นย. ประจำปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒[ดาวน์โหลดเอกสาร]

การรับสมัครทหารกองประจำการ พรรคเหล่า นย. เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุในตำแหน่งนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๒[ดาวน์โหลดเอกสาร]

 

ตำราสอบ เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุในตำแหน่งนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๒

วิชา บุคคลทำการรบ [ดาวน์โหลดเอกสาร]

วิชา เทคนิคหมู่ปืนเล็ก [ดาวน์โหลดเอกสาร]

วิชา การลาดตระเวน [ดาวน์โหลดเอกสาร]

วิชา การรบด้วยวิธีรุก [ดาวน์โหลดเอกสาร]

วิชา การรบด้วยวิธีรับและร่นถอย [ดาวน์โหลดเอกสาร]

วิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ทร.และ นย. [ดาวน์โหลดเอกสาร]

วิชา ระเบียบข้อบังคับ [ดาวน์โหลดเอกสาร]