ประกาศรายชื่อผู้ขอร่วมการกระโดดร่มเพื่อขอเทียบเครื่องหมายความสามารถนักโดดร่มกองทัพเรือ (NEW)

Release Date : 23-04-2018 16:06:23

ประกาศรายชื่อผู้ขอร่วมการกระโดดร่มเพื่อขอเทียบเครื่องหมายความสามารถนักโดดร่มกองทัพเรือ[คลิกเพื่อเข้าดู]