กำหนดสอบเลื่อนฐานะฯ ชั้นยศพันจ่าเอกเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๑ [NEW]

Release Date : 04-04-2018 15:15:00

กำหนดการสอบเลื่อนฐานะชั้นยศพันจ่าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๑[คลิกเพื่อเข้าดู]