ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวนหญิง (กรณีพิเศษ) ประจำปี งป.๖๐

Release Date : 30-06-2017 16:27:03