รับสมัครทหารกองประจำการเพื่อคัดเลือกเข้ารับการบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวนประจำปี งป.๖๑

Release Date : 09-06-2017 21:49:16

ดาวน์โหลด [PDF File]

หมายเหตุ สำหรับเอกสารในการสอบสามารถสอบถามได้ที่ กองกำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร. 038 437600 ต่อ 61013