ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เดินทางเยี่ยมกำลังพลฯ

Release Date : 22-11-2016 10:11:56
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เดินทางเยี่ยมกำลังพลฯ

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการเยี่ยมบำรุงขวัญและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และปัญหาข้อขัดข้องของ ฉก.นย.ทร. ,ฉก.นย.ทร.๓๒, ร้อยปล.ที่๓,ร้อยปล.ที่ ๔ ฉก.นย.ทร.๓๒ (กรมทพ.นย.ทร.) และฉก.นย.ทร.๓๓ โดยมี ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๒,๓๓ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

   

   

   

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เดินทางเยี่ยมกำลังพลฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง