น.อ.อำมร ซื่อตรง ผอ.กอร.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย.ประจำพื้นที่ เป็นประธานการประชุมสั่งการตามแผนถวายความปลอดภัย

Release Date : 21-03-2021 00:00:00
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผอ.กอร.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย.ประจำพื้นที่ เป็นประธานการประชุมสั่งการตามแผนถวายความปลอดภัย

เมื่อ ๒๑ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๔๓๐ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผอ.กอร.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย.ประจำพื้นที่/ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานการประชุมสั่งการตามแผนถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมกับตรวจความเรียบร้อยบริเวณท่าอากาศยานนราธิวาส และเส้นทางรับ – ส่งเสด็จฯ เพื่อให้การถวายความปลอดภัยบังเกิดความปลอดภัยสูงสุด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อำมร ซื่อตรง ผอ.กอร.ถปภ.กรม ร.๓ พล.นย.ประจำพื้นที่ เป็นประธานการประชุมสั่งการตามแผนถวายความปลอดภัย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง