ผบ.ทร. ตรวจความก้าวหน้าศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

Release Date : 14-01-2021 00:00:00
ผบ.ทร. ตรวจความก้าวหน้าศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๕ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ (กรม ร.๓ พล.นย.) ในการนี้ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย. พร้อมด้วย พล.ร.ต.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.พล.นย. ร่วมติดตามคณะฯ โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔, พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผบ.ทรภ.๒ และ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับ ณ มวบ.ฉก.ภต. 
ต่อมาเวลา ๑๐๐๐ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. ขึ้นแท่นรับการเคารพและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ณ บริเวณหน้า บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. และรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าในการจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
ต่อมาเวลา ๑๑๒๐ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร.และคณะฯ เดินทางไปตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร/สถานที่ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ ในค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ในโอกาสเดียวกันนี้ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร.ได้พบปะพูดคุยด้วยความห่วงใยและให้กำลังใจครอบครัวกับ ร.ต.วิมล ชื่นสระ สังกัด พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.ซึ่งมีบุตรสาวเป็นผู้ป่วยโรคเท้าช้างเรื้อรัง 
ในการนี้ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.ร่วมติดตามคณะฯ จนจบภารกิจ
  
  
                  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผบ.ทร. ตรวจความก้าวหน้าศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง