เปิดกิจการ

เมื่อ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ มิถุนายน พล.ร.ท.ศังกร พงษ์ศิริ ผบ.นย.และคุณพรสิริ พงษ์ศิริ ประธานชมรมภริยา นย.เป็นประธานเปิดกิจการร้านค้าและบริการ นย.หลังจากดำเนินการปรับปรุง ตกแต่ง จัดระเบียบภายใน ยกระดับคุณของสินค้าและการบริการให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือแต่ราคาคงเดิมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในสังกัดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง นย. ชมรมภริยา นย.และน.อ.วิวัฒน์ ทองอัมพร ประธานกรรมการกิจการร้านค้าและบริการ นย. ให้การต้อนรับ ณ กิจการร้านค้าและบริการ ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ปรับปรุงกิจการ

เมื่อ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กิจการร้านค้าและการบริการ นย. ได้ทำการปรับปรุง อาคารสถานที่ และการจัดสินค้าภายในร้านค้านาวิกบริการ ๒ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาน เพื่อให้บริการกำลังพล และครอบครัว ให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น้

สืบสานวัฒนธรรม

เมื่อ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ กิจการร้านค้าและการบริการ นย. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๖๑ ให้พนักงานแต่งกายชุดไทย เพื่อแสดงออกถึงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย

กิจกรรมส่งเสริมการขาย

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ราคาสินค้า

รายชื่อผู้รับรางวัล ปี ๒๕๖๑

ฐานข้อมูลสำหรับงานตรวจสอบราคาสินค้า