กองทัพเรือ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Release Date : 13-10-2021 18:38:13
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท ไพศาล มีศรี รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

๑. พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๑๐ รูป

๒. พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

๓. พิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา