กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Release Date : 28-07-2021 00:00:00
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๔ เวลา ๑๐๐๐ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปี ๒๕๖๔ ในการนี้ กำลังพล และครอบครัวค่ายจุฬาภรณ์ ได้ร่วมกัน “ปลูกต้นไม้ ต้นสักทอง” และเก็บขยะบริเวณชายหาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน  อ.เมืองนราธิวาส  จว.นราธิวาส