กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

Release Date : 02-12-2022 00:00:00
กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เมื่อ ๒ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๗๓๐ กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ,พิธีตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน ๑๐ รูป, พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาสโดยมี น.อ.จตุพล ชูช่วย รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.(๑) เป็นประธาน พร้อมด้วย ฝ่ายอำนวยการ, ผบ.นขต.ฯ และตัวแทนกลุ่มแม่บ้านนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธี