สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนรับมือภัยแล้งและอัคคีภัย พื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

Release Date : 10-03-2022 02:07:25
สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนรับมือภัยแล้งและอัคคีภัย  พื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

#วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ ศปศ.๖๑ แถวสนธิกำลังตรวจความพร้อมของกำลังพล เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนรับมือภัยแล้งและอัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ณ บก.ศปศ.๖๑ บ.คลองตานี ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนรับมือภัยแล้งและอัคคีภัย  พื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง