น.อ. นพศิษฐ์ เพียรชอบ

  • น.อ. นพศิษฐ์ เพียรชอบ

  • รอง ผบ.ศปศ.๖๑

  • -
  • -
  • -