ร้อย.ปจว.นย.ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

Release Date : 11-05-2022 09:29:24
ร้อย.ปจว.นย.ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 กำลังพล ร้อย.ปจว.นย.ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน