ร่วมคิด ร่วมทำ นำสู่ความมั่นคง เพื่อชุมชนมั่งคั่ง และยั่งยืน

Release Date : 11-02-2022 15:45:58
ร่วมคิด ร่วมทำ นำสู่ความมั่นคง เพื่อชุมชนมั่งคั่ง และยั่งยืน

ฉก.ทพ.นย.ทร.โดย น.อ.กฤษณะ ยวงสอาด ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.ร่วมกับนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอบาเจาะ พ.ต.อ.ลุกมาน บาเกาะ ผกก.สภ.บาเจาะ นายนิเซ็ง ดะแม็ง กำนันตำบลบาเระเหนือ  นายสาอุเด่น มะโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ และผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาในพื้นที่ตำบลบาเระเหนือ ผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ ตำบลกาเยาะมาตี ตำบลบาเระใต้ ตำบลตะปอเยาะ เข้าร่วมในกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้าในหัวข้อ ร่วมคิด ร่วมหารือ เพราะเราคือ พี่น้องกัน SATU PADU ซึ่งจัดขึ้นณบริเวณลานหน้ากองร้อย ร้อย.ทพ.นย.๒ ฐานปฏิบัติการบ้านยือลอ เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมทั้งมอบนโยบายที่เร่งด่วนและสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบาเระเหนือ  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพบปะและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานราชการและกำลังภาคประชาชนเพื่อผลในการปฏิบัติที่ยั่งยืนและมีความเป็นเสถียรภาพ  โดยมีผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจำนวน ๑๒๘ คน