น.อ.กฤษณะ ยวงสอาด ผบ.กรม ทพ.นย./ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทดแทน อส.ทพ.นย.ครั้งที่ ๑ ประจำปีงป.๖๕

Release Date : 08-02-2022 13:27:01
น.อ.กฤษณะ ยวงสอาด ผบ.กรม ทพ.นย./ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทดแทน อส.ทพ.นย.ครั้งที่ ๑ ประจำปีงป.๖๕

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ กรม ทพ.นย.โดย น.อ.กฤษณะ ยวงสอาด ผบ.กรม ทพ.นย./ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทดแทน อส.ทพ.นย.ครั้งที่ ๑ ประจำปีงป.๖๕ ณ กรม ทพ.นย. ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จว.นราธิวาส ผลการปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย