น.อ.กฤษณะ ยวงสอาด ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมพบปะชุดเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อรับมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Release Date : 27-01-2022 19:01:47
น.อ.กฤษณะ ยวงสอาด ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมพบปะชุดเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อรับมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

น.อ.กฤษณะ ยวงสอาด ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมพบปะชุดเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อรับมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวทางที่ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. กำหนด ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.๑๕ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี โดยมี พล.ท.ธิรา  แดหวา รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๑)/ผอ.ศสว. เป็นประธานในกิจกรรมฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย