นาวาเอก ศราวุธ บุตรเสรีชัย

  • นาวาเอก ศราวุธ บุตรเสรีชัย

  • หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔

  • โสด
  • -
  • -