นาวาเอก สุรเจษฐ์ พาชีรัตน์

  • นาวาเอก สุรเจษฐ์ พาชีรัตน์

  • หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔

  • -
  • -
  • -