นาวาเอก ยศพัทธ์ พูลเกษม

  • นาวาเอก ยศพัทธ์ พูลเกษม

  • หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓

  • โสด
  • -
  • -