นาวาเอก อดิเรก บัวเย็น

  • นาวาเอก อดิเรก บัวเย็น

  • หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒

  • โสด
  • -
  • -