ว่าที่ นาวาเอก ลำพอง ทองสงค์

  • ว่าที่ นาวาเอก ลำพอง ทองสงค์

  • หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒

  • โสด
  • -
  • -