นาวาเอก ปรัชญา หาญเทียม

  • นาวาเอก ปรัชญา หาญเทียม

  • หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑

  • โสด
  • -
  • -