นาวาเอก วิรัช ตะโจปะรัง

  • นาวาเอก วิรัช ตะโจปะรัง

  • หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑

  • โสด
  • -
  • -