ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
ม.ค.๕๙ - ธ.ค.๕๙

       
๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ชมรมภริยานาวิกโยธินจัดการประชุม
ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
โดยมีคุณศิณีนาถ วงษาโรจน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
เข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน ของชมรมภริยานาวิกโยธิน
พร้อมกันนี้ พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ อาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
นาง ศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานสมาคมภริยาฝ่ายภูมิภาค
ผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน
ร่วมพิธีรดน้ำศพผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ชายแดนภาคใต้
ได้แก่ พันจ่าเอก ธีรพงษ์ มากเรน
ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดใน
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ขณะออกลาดตระเวนและรักษาความปลอดภัยครู
ณ ฌาปนสถานวัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
พร้อมด้วยกรรมการบริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน
ร่วมบรรจุถุงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลของ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ อาคารเรียนหมายเลข ๗ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
นางปัญชริน ใคร่ครวญ ที่ปรึกษาพิเศษนายกสมาคมภริยาทหารเรือ
และนางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน
ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการรับย้อมผ้าสีดำ (ฟรี)
ให้กับกำลังพลและครอบครัว
รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่
สำหรับสวมใส่ร่วมแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณตลาดลานมะรีน ตำบลสัตหีบ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ชมรมภริยานาวิกโยธิน
ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการรับย้อมผ้าสีดำ (ฟรี) ให้กับกำลังพลและครอบครัว
รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่
สำหรับสวมใส่ร่วมแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
บริเวณตลาดลานมะรีน ตำบลสัตหีบ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสมาคมภริยาทหารเรือ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙-๒๕๖๐
โดยมี คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องโพธิ์สามต้น
หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
คุณ ศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน /
ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ
พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน
ร่วมพิธีให้โอวาทกำลังที่ไปปฏิบัติราชการ
ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.
โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นประธานในพิธี
ณ ลานเอนกประสงค์ กรมทหารราบที่ ๑
กองพลนาวิกโยธิน
ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
นางปัญชริน ใคร่ครวญ
อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ
เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ
เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
และทักษะดูแลเด็กพิเศษ
ณ อาคารอาซาบำบัดเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษามหาราชินี
โดยมี นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
พร้อมคณะผู้บริหารชมรมฯ ให้การต้อนรับ
๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
คุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา
นายกสมาคมภริยาข้าราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
และกิจกรรมในครั้งมีการเปิดกรวย
และกล่าวถวายราชสดุดี,ตักอาหารแจกประชาชน,
แจกถุงอุปโภค บริโภค,ตรวจสุขภาพ,ตัดผม
โดยครั้งนี้มี นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมภาค
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ นันทอุทยานสโมสร
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
นาง ปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด
ร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ
สาขาปั๊ม ปตท. สัตหีบ-สุขุมวิท
และสาขาหาดนางรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ
โดยมี นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
และคณะผู้บริหารชมรมฯ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
นางปราณี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะ
และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
“ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ”
พร้อมกับปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑๒๘๔ ต้น
ณ หมู่บ้านธรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่
ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี
พลเรือตรี สันติ เปาอินทร เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
และ นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
และคณะผู้บริหารชมรมฯ
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙
นางปราณี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว
ของกำลังพลผู้เสียชีวิตและทุพพลภาพ
จากการปฏิบัติหน้าที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ “นานไปก็ไม่ลืม”
โดยมี นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชมรม ฯ ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา (หลังใหม่) กรุงเทพมหานคร
๓ กรกฏาคม ๒๕๕๙
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ร่วมการแข่งขันเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ
"นาวิกโยธิน มาราธอนประจำปี ๒๕๕๙" ประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง ๓ กม.
ณ สนามหน้ากองบัญชาการ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พร้อมด้วย นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พบปะตัวแทนกลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์,
สมาชิกศิลปาชีพ และสมาชิกส่วนส่งเสริม
อาชีพประชาชนค่ายจุฬาภรณ์
เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง
และข้อเสนอแนะ
ณ อาคารสอนผ้าปัก ศูนย์ศิลปาชีพค่ายจุฬาภรณ์
ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
โดยมี น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./
ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย
ฝ่ายอำนวยการ และตัวแทน
กลุ่มแม่บ้านค่ายจุฬาภรณ์,สมาชิกศิลปาชีพ และสมาชิกส่วนส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนค่ายจุฬาภรณ์ร่วมให้การต้อนรับ
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พร้อมด้วย นางศิณีนาถ วงษาโรจน์ ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ/
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
และคณะกรรมการผู้บริหารชมรมฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ภาคใต้
ในทั้งนี้ได้มอบของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล
กรม ร.๓ พล.นย./ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.
และตรวจเยี่ยมศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๔
ค่ายจุฬาภรณ์ ในนามสมาคมภริยาทหารเรือ
อีกทั้งยังจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์
ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
คุณศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
และคณะ ส่ง คณะ พลเอก บุน เชง
รองผู้บัญชาการกองทัพบก
และผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๕ กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา
กลับประเทศสู่กัมพูชา ณ สวนนงนุช พัทยา
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ
แม่บ้านค่ายพระเจษฎามหาราชเจ้า
จัดทำขนมเบเกอรี่ และน้ำพริก
เพื่อส่งให้กับครอบครัวและทหาร
ที่ปฏิบัติราชการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ สำนักงานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ฮุ๊ก เซยฮา รองผู้บัญชาการทหารเรือ/
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียม
ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะภริยา
ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์
และหารือข้อราชการกับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ จัดทำขนมเบเกอรี่ เพื่อส่งให้กับครอบครัวของข้าราชการ
ที่ปฏิบัติราชการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ สำนักงานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
และ นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
และคณะผู้บริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน
ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก เยือง โซ๊ะคน
รองผู้บัญชาการทหารบก
และผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ ๓
กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา
และคณะภริยา
ในโอกาสเดินทางมาเยือนกองบัญชาการ
ป้องกันขายแดนจันทบุรีและตราด
เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี
ของหน่วยทหารทั้งสองประเทศ
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกัน
ณ กองบัญชาการป้องกันขายแดนจันทบุรีและตราด
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบเก้าอี้อเนกประสงค์ให้กับบุตรหลานข้าราชการ
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระอนุสาวรีย์
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
องค์พระบิดาทหารเรือไทย
ณ สวนกรมหลวงชุมพร (สวนสาธารณหนองตะเคียน)
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื่องในวันอาภากร
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ผู้ทรงเป็นรากฐานให้แก่กองทัพเรือไทย
ให้ดำรงอยู่ตราบจนปัจจุบัน
โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
เป็นประธานในพิธี
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร
ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายใน
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
และทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
สมาคมภริยาทหารเรือ ครบรอบ ๔๑ ปี
ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
กรุงเทพมหานคร
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
ได้เดินทางไปรับศพ
จ่าเอก จิตรพล เรณู ณ อยุธยา
สังกัดร้อยปืนเล็กที่ ๔
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ ๓๑
เหตุเกิดบนถนนพื้นที่บ้านตาเซ๊ะ
หมู่ ๒ ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เนื่องจากถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ลอบวางระเบิดเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
กลับมาบำเพ็ญกุศล อย่างสมเกียรติ และได้ร่วมฟังอภิธรรมสวดศพวีรบุรุษนักรบ
ณ ฌาปนสถาน วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
นาง ศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชมรมฯ ให้การต้อนรับ
นาง ปราณี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
ในโอกาสเดินทางเยี่ยมเด็กป่วย
เป็นออทิสติกตั้งแต่เกิด ซึ่งเป็นบุตรของ
น.ต.ธนาวิทย์ นิยมธรรม
ปัจจุบันออกราชการทหารพราน
และนาง กนกวรรณ นิยมธรรม
เป็นพนักงานพับร่ม ที่แผนกรบพิเศษ
ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
ผู้บัญชาการทหารเรือ
พร้อมนายกสมาคมภริยาทหารเรือ
และพลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พร้อม นางศิณีนาถ วงษาโรจน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์
สมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ
ค่ายตากสินตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
นาง ปราณี อารีนิจ ประธานสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายบุตร – ธิดานาวี
ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙
ณ สโมสรสัญญาบัตร อู่ราชนาวีมหิดล กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมี นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/ ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมให้การต้อนรับ
๒๒ เมษายน ๒๕๕๙
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
/ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
และคณะผู้บริหารชมรมฯ
ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมไถ่ชีวิตโค
เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์
โดยทั้งนี้ นาง ปัญชริน ใคร่ครวญ
อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ณ ศกบพ.กชส.สก.ทร. ตำบลบางพระ
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม
และพระราชทานเพลิงศพ
นายมาก บุตรศรี บิดาของ
พลเรือโท นิเวช บุตรศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
ณ ศาลา ๑ วัดสัตหีบ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
นางชุติมา รัตนะปัญญากุล
รองประธานกรรมการ
สมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน
ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร
๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
นางศิณีนาถ วงษาโรจน์
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/ ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฯ
ได้เดินทางไปทำอาหารเลี้ยง
คณะผู้ปกครองของนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ ๒
ที่จะประดับเครื่องหมายยศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
จัดพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ระหว่าง คุณปัญชริน ใคร่ครวญ (ท่านเก่า)
และ คุณศิณีนาถ วงษาโรจน์ (ท่านใหม่)
ณ บ้านพักรับรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในโอกาสนี้ พล.ร.ท.ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ นย.ได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีดังกล่าว
ในครั้งนี้ด้วย
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙
นางปัญชริน ใคร่ครวญ
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานชมรมภริยาฝ่ายภูมิภาค
และคณะผู้บริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน เดินทางเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ
สอนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อเยาวชน
โดยทั้งนี้ได้มีการทดสอบความรู้ความสามารถ
เกี่ยวด้านภาษาญี่ปุ่น
และมอบของที่ระลึกให้กับเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
ณ อาคารศูนย์นมแม่ ค่ายกรมหลวงชุมพร
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
นางปัญชริน ใคร่ครวญ
ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ/
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
และคณะกรรมการผู้บริหารชมรมฯ
ได้มอบเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนบาทถ้วน)
ให้กับ นางปราณี อารีนิจ
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
เพื่อให้สนับสนุนสำหรับในการจัดงานกาซาด
ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ
กรุงเทพมหานคร
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
นางปัญชริน ใคร่ครวญ
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
และคณะผู้บริหารชมรมฯ ฯ
เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล
ณ ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน
ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
กำลังพลของหน่วย และครอบครัวค่ายจุฬาภรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
นางปัญชริน ใคร่ครวญ
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และคณะ ฯ
เยี่ยมและมอบเงินบำรุงขวัญให้กับ
จ.อ.ไกรศร คูนทรัพย์
และ พลฯ วันเฉลิม ภู่บุญมี
สังกัด ร้อย.ชุดรบ ฯ ขึ้นสมทบ ฉก.นราธิวาส ๓๑
ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด
ขณะ ลว.เดินเท้า บริเวณพื้นที่ บ้านจาแบปะ
หมู่ ๗ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ
จว.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙ ที่ผ่านมา
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
นางปัญชริน ใคร่ครวญ
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
และคณะผู้บริหารชมรมฯ ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ
กำลังพล พัน.ร.8 ฯ และ กอง รปภ.ฐท.สข.ทรภ.2
ณ ค่ายกรมสงขลานครินทร์ จว.สงขลา
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
นางปัญชริน ใคร่ครวญ
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ
เยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๕ ทั้งนี้ได้มอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ
และเยี่ยมบุตรข้าราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน
ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๕ (ฐท.สข.ทรภ.๒)
ณ ถนนริมทะเล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙
นางปัญชริน ใคร่ครวญ
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณชมรมภริยานาวิกโยธิน โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน คณะผู้บริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน
และมีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก
ณ อาคารหอประชุม ๕๕ โรงเรียนสิงห์สมุทร
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
นางปัญชริน ใคร่ครวญ
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ
เยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๑
ทั้งนี้ได้มอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน
ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๑
ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙
นางปัญชริน ใคร่ครวญ
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
และคณะผู้บริหารชมรมฯ
ได้เดินทางไปทำอาหารเลี้ยงเด็กผู้ด้อยโอกาส
ตามโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๖
ณ อาคารมะรีนฮอล ค่ายกรมหลวงชุมพร
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๕ มีนาคม ๒๕๕๙
นางปัญชริน ใคร่ครวญ
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานชมรมภริยาฝ่ายภูมิภาค
และคณะผู้บริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน
เดินทางเยี่ยมโครงการสอน
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อเยาวชน
โดยทั้งนี้ได้มีการทดสอบความรู้ความสามารถ
เกี่ยวด้านภาษาญี่ปุ่น
กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
ณ อาคารศูนย์นมแม่ ค่ายกรมหลวงชุมพร
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปยังโรงเก็บฝูงบิน ๒๐๑
กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
ทรงบรรจุถุงยังชีพของมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง( ภาฯ ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด และน้ำดื่ม ๑๘,๐๐๐ ขวด
โดยมี คุณปัญชริน ใคร่ครวญ ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
และคณะผู้บริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน
ร่วมบรรจุถุงยังชีพ
พร้อมเฝ้ารับส่งเสด็จในครั้งนี้ด้วย
๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
นางปัญชริน ใคร่ครวญ
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานชมรมภริยาฝ่ายภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
เพื่อเยาวชน
เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
ให้กับเยาวชน
ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
นาง ปัญชริน ใคร่ครวญ
ประธานชมรมภิริยานาวิกโยธิน
ได้เดินทางไปเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ
ให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และได้สอบถามอาการ
โดยรวมจากคณะแพทย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
นางปัญชริน ใคร่ครวญ
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค
ได้เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญ
และให้กำลังใจกับกำลังพล
ที่ได้รับการพักรักษาอาการป่วย
เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
พลเรือตรี สันติ เปาอินทร
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็นประธานในพิธีเปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด
ณ ลานวทินนา ค่ายกรมหลวงชุมพร
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โดยมี นางมยุรี ปัญญาโฉม รองประธานกรรมการชมรมภริยานาวิกโยธิน
ในฐานะผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้
ในส่วนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้รับการจัดสรร จำนวน ๘๐๐ ชุด
เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับกำลังพล
และครอบครัวในการแบ่งเบาภาระ
ค่าครองชีพด้านสวัสดิการในปัจจุบัน
โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้า
สมาคมภริยาทหารเรือจะได้นำไป
เป็นกองทุนสมทบด้านสาธารณกุศล
ที่เป็นประโยชน์กับกองทัพเรือต่อไป

๖ มกราคม ๒๕๕๙
นางปัญชริน ใคร่ครวญ
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/
ประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน
ได้เดินทางเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๖
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๖
กองการบินทหารเรือ
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี