๑๖ ส.ค.๖๕ น.อ.จักรพงษ์ อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย./ประธานอนุกรรมการบริการจัดการภายใน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด นย. ร่วมให้การต้อนรับ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด

Release Date : 17-08-2022 00:00:00
๑๖ ส.ค.๖๕ น.อ.จักรพงษ์ อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย./ประธานอนุกรรมการบริการจัดการภายใน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด นย. ร่วมให้การต้อนรับ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด

เมื่อ ๑๖๑๐๕๐ ส.ค.๖๕ น.อ.จักรพงษ์ อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย./ประธานอนุกรรมการบริการจัดการภายใน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด นย. ร่วมให้การต้อนรับ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะ  จำนวน ๗ ท่าน ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด นย. ฟังบรรยายสรุปพร้อมทั้งมอบอาหารสุนัข และอุปกรณ์ทำความสะอาดคอกสุนัข
ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด นย.

    

    

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
๑๖ ส.ค.๖๕ น.อ.จักรพงษ์ อาษานอก ผบ.กรม สน.พล.นย./ประธานอนุกรรมการบริการจัดการภายใน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด นย. ร่วมให้การต้อนรับ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง