วันที่ ๑๔ ส.ค.๖๕ คุณ เกษม แจ่มนิลกุล ด.ช.ปัณณ์ มิ่งเมือง และกลุ่มปันรักเพื่อสุนัขจร ได้มาฟังบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ฯ บริจาคอาหารสุนัข

Release Date : 14-08-2022 00:00:00
วันที่ ๑๔ ส.ค.๖๕ คุณ เกษม แจ่มนิลกุล ด.ช.ปัณณ์ มิ่งเมือง และกลุ่มปันรักเพื่อสุนัขจร ได้มาฟังบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ฯ บริจาคอาหารสุนัข

วันที่ ๑๔ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๐๓๐ คุณ เกษม แจ่มนิลกุล ด.ช.ปัณณ์ มิ่งเมือง และกลุ่มปันรักเพื่อสุนัขจร
ได้มาฟังบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ฯ บริจาคอาหารสุนัข จำนวน ๑,๐๐๐ กก. และชมการแสดงความน่ารักของสุนัข โดยมี น.ท.พีรภัทร พัฒน์โสภณ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด นย.

    

    

    

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันที่ ๑๔ ส.ค.๖๕ คุณ เกษม แจ่มนิลกุล ด.ช.ปัณณ์ มิ่งเมือง และกลุ่มปันรักเพื่อสุนัขจร ได้มาฟังบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ฯ บริจาคอาหารสุนัข
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง