วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๕ บริษัท Big Close - up จำกัด ได้มาดำเนินการ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ ในการถ่ายทำรายการ "Pet Lover by Jerhigh"

Release Date : 15-06-2022 00:00:00
วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๕ บริษัท Big Close - up จำกัด ได้มาดำเนินการ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ ในการถ่ายทำรายการ "Pet Lover by Jerhigh"

วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐-๑๒๐๐ บริษัท Big Close - up จำกัด ได้มาดำเนินการ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์
ในการถ่ายทำรายการ "Pet Lover by Jerhigh" เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว และเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปสามารถมาร่วมช่วยเหลือสุนัขจรจัดแบบนี้ได้ และได้บริจาคอาหารสุนัข และแมว จำนวน ๕๐ กก. โดยมี น.ท.พีรภัทร พัฒนโสภณ
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมศูนย์ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของ ทร.โดย นย.

    

    

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๕ บริษัท Big Close - up จำกัด ได้มาดำเนินการ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ ในการถ่ายทำรายการ "Pet Lover by Jerhigh"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง