ชมรมภริยานาวิกโยธิน ร่วมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือให้กับน้องหมา ตามโครงการ “ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อน้องสี่ขา” โดยชมรมภริยานาวิกโยธิน ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 22-04-2022 18:09:30
ชมรมภริยานาวิกโยธิน ร่วมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือให้กับน้องหมา ตามโครงการ “ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อน้องสี่ขา” โดยชมรมภริยานาวิกโยธิน ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๕
พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน นำคณะกรรมการบริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน มอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือให้กับน้องหมา ตามโครงการ “ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อน้องสี่ขา” โดยชมรมภริยานาวิกโยธิน
ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งมีสิ่งของที่ได้รับการปันน้ำใจ จากผู้รักน้องหมา ประกอบด้วย

๑. เงินสนับสนุน จำนวน ๕๐๐,๒๒๕ บาท
๒. อาหารสุนัข จำนวน ๑,๐๔๐ กิโลกรัม
๓. ข้าวสาร จำนวน ๖๓๐ กิโลกรัม
๔. เข็มฉีดยาอินซูลิน สำหรับสัตว์ป่วยเป็นเบาหวาน
๕. น้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน ๒๑๐ ลิตร
๖. แชมพูอาบน้ำสุนัข จำนวน ๑๒๐ ลิตร

ในการนี้ชมรมภริยานาวิกโยธิน ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมกันปันรัก ปันน้ำใจ
ให้กับน้องสี่ขามา ณ โอกาสนี้

    

    

   

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
ชมรมภริยานาวิกโยธิน ร่วมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือให้กับน้องหมา ตามโครงการ “ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อน้องสี่ขา” โดยชมรมภริยานาวิกโยธิน ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง