ผู้มาบริจาคอาหารสุนัข วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

Release Date : 22-04-2022 17:37:57
ผู้มาบริจาคอาหารสุนัข วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

 คุณ ฝันเด่น จรรยาธนากร จากมูลนิธิพระราหู ร่วมกับโครงการใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

คุณ ศสิธร มงคลงาม บริจาคอาหารสุนัข ๑๕ กิโลกรัม

คุณ อรชยา จันทราภัย บริจาคอาหารสุนัข ๒๐ กิโลกรัม อาหารแมว ๑๐ กิโลกรัม แชมพูอาบน้ำสุนัข ๒ ขวด

คุณ จตุพล วิสุทธิ บริจาคอาหารสุนัข ๑๐ กิโลกรัม และเงิน ๔๐๐ บาท

นาง อนงค์ สรรพบุรุษ บริจาคอาหารสุนัข ๔๐ กิโลกรัม