เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.กบร.กร.ฯ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก ผบ.กอง รปภ.กบร.กร. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ขัอเสนอแนะ ข​องหน่วย

Release Date : 18-11-2021 00:00:00
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.กบร.กร.ฯ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก ผบ.กอง รปภ.กบร.กร. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง  ขัอเสนอแนะ ข​องหน่วย

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.กบร.กร.ฯ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก

ผบ.กอง รปภ.กบร.กร. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ขัอเสนอแนะ

ข​องหน่วย

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.กบร.กร.ฯ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก ผบ.กอง รปภ.กบร.กร. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง  ขัอเสนอแนะ ข​องหน่วย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง