เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.ฐท.สส. พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ขัอเสนอแนะ ข​องหน่วย

Release Date : 18-11-2021 00:00:00
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.ฐท.สส. พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง  ขัอเสนอแนะ ข​องหน่วย

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ

ตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.ฐท.สส. พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง

ขัอเสนอแนะ ข​องหน่วย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๔ ผบ.กรม รปภ.นย. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมหน่วย กอง​ รปภ.ฐท.สส. พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก ผบ.กอง รปภ.ฐท.สส. เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง  ขัอเสนอแนะ ข​องหน่วย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง